top of page

תהליך הדרכת הורים

הדרכת הורים הינה קצרת טווח וממוקדת בעיה.

המפגש הראשון הוא מפגש היכרות בו תספרו לי על המשפחה שלכם ועל הסיבות שהביאו אתכם להדרכה. בהמשך, נפגש אחת לשבוע, ונמצא את הדרך המתאימה לכם לפתרון הקשיים וההתלבטויות.

הדרכת הורים אישית מאפשרת הכוונה מדוייקת ומותאמת של פתרונות לקשיים הפרטיים שלכם בהתאם לערכים החשובים לכם, לקווים האדומים האישיים שלכם ולסגנון החיים היחודי לכם.

 

משך ההדרכה

הדרכת הורים היא תהליך קצר. רב ההורים מספרים על תחושת סיפוק מהשינוי כבר לאחר מפגשים בודדים ובממוצע התהליך אורך כ-12 מפגשים.

ביחד עם זאת בחלק מהמקרים נדרשת תקופה ממושכת יותר, וזה תלוי באופי הבעיה.

 

האם בפגישות ההדרכה נדרשת נוכחות משפחתית?

הדרכת הורים ניתנת להורה אחד או לזוג הורים, בהתאם לרצונם של בני הזוג, וכן למשפחות חדשות מסוגים שונים (משפחות מורכבות, חד מיניות, יחידניות, חד הוריות וכו').

אני מעודדת זוגות לבוא ביחד כדי שהתהליך יהיה יעיל יותר, כדי שששני בני הזוג יפעלו בשיתוף פעולה, כדי ששיתוף הפעולה של ההורים יהווה מודל ודוגמה לשיתוף פעולה עבור הילדים,  וכדי שנוכל לקבל החלטות בנושאים הקשורים להורות ואשר יש בהם חילוקי דעות בין בני הזוג.

פעמים רבות אבא ואמא חושבים אחרת לגבי סוגיות שונות בחינוך הילדים וזה יוצר בלבול וחוסר בטחון אצל הילדים. בהדרכה נשים דגש על מציאת פתרונות אשר יביאו לידי ביטוי את הרצונות של שני בני הזוג.

 

הדרכת ההורים נעשית ללא נוכחות הילדים מתוך אמונה שההורים הם סוכני השינוי בבית.

בהדרכה ההורים ירכשו ידע, מיומנויות וכלים להתמודדות, ועל פי התיאוריה האדלריאנית - השינוי שההורים מובילים ישפיע על ההתנהגות של הילדים, על התגובות שלהם, על האווירה בבית, על היחסים בבית ועל התקשורת בין בני המשפחה.

 

הסתייעות בעזרה חיצונית מעידה על רצון ללמוד, לשמוע, לשפר מודעות, לשכלל ולרכוש מיומנויות וכלים חדשים.

bottom of page